Ing. Juraj Prachár

Autorizovaný geodet a kartograf s dlhoročnou praxou

Adresa: Kolísková 12, 841 05 Bratislava
Mobil: 0910 939 665
E-mail: jurajprachar@naex.sk
IČO: 13992902 (ZO12284/92 vydaný OÚ Bratislava 5 dňa 30.12.1992)